Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Финансово управление“

Началник на отдел - Елеонора Николова

02 80 75 338

e.nikolova@mig.government.bg

 

 

СЕКТОРИ

Финансово управление и верификация на разходите

Финансово планиране и счетоводна отчетност