Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Финансово управление“

Началник на отдел - Елеонора Николова

02 9329 246

e.nikolova@mi.government.bg

 

СЕКТОРИ

Финансово управление и верификация на разходите

Финансово планиране и счетоводна отчетност