Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Изпълнение на проекти“

Началник на отдел - Десислава Господинова-Христова

02 8075 365

d.gospodinova@mi.government.bg

 

Отдел „Изпълнение на проекти“ проследява цялостното техническо изпълнение на всички подписани административни договори за безвъзмездна финансова помощ, като същевременно осъществява и процесуално представителство по отношение на делата, по които страна е ГД ЕФК в качеството ѝ на Управляващ орган.

СЕКТОРИ

Техническо изпълнение“

Процесуално представителство“

 

РЕГИОНАЛНИ СЕКТОРИ

 

Регионален сектор София;

Мануела Митева - Началник сектор

Тел.: 02/ 8075 350

E-mail: v.totsev@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21


 

Регионален сектор Варна;

Владимир Бобев - Началник сектор

Тел.: 052/ 617 077

E-mail: v.bobev@mi.government.bg  

Адрес: Варна 9000, ул. Цар Симеон I 26, eт.5

 

Регионален сектор Бургас;

Георги Манолов - Началник сектор

Тел.: 056/ 581 514

E-mail: g.manolov@mi.government.bg  

Адрес: Бургас 8000, бул. "Апостол Карамитев" №12,ет. 2

 

Регионален сектор Пловдив;

Иванка Митовска - Началник сектор

Тел.: 032/ 940 337

E-mail: i.mitovska@mi.government.bg  

Адрес: Пловдив 4000, пл. "Централен" №1, ет. 6

 

Регионален сектор Велико Търново, включително и изнесен офис на сектора в град Русе;

Снежана Пънова - Началник сектор

Тел.: 062/ 650 107

E-mail: s.panova@mi.government.bg

Адрес: Велико Търново 5000, ул. "Христо Ботев" №2, ет.3

 

Регионален сектор Стара Загора;

Тел.: 042/ 650 040 

Адрес: Стара Загора 6000, бул. "Цар Симеон Велики" №108, ет.1