Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедури

МИР публикува покана и пакет документи по процедура BG16RFOP002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд 'Сигурност на електроенергийната система' (SAFE)”

Стартира:
07-11-2023
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да представи проектно предложение по Прочети повече

Последни новини

Няма новини за показване