Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Проекти, изпълнявани по програма „Интеррег Европа”

Проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и средни предприятия“ (CRAFTS CODE)


 Проведе се седмата работна среща на заинтересованите страни по проект CRAFTS CODE

На 15 юли 2021 г. българските партньори по проекта CRAFTS CODE  - ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и РСО „Централна Стара планина” проведоха работна среща на групата на заинтересованите страни по проекта.

Срещата се състоя онлайн и имаше за цел да запознае представителите на заинтересованите страни с иновативни подходи и инструменти, които се използват за обновяване на занаятчийския сектор от предприятия, организации и заинтересовани страни в Ирландия, Испания, Унгария, Италия, Финландия и България. Добрите практики бяха представени по време на Третия междурегионален тематичен семинар по проекта, проведен онлайн на 10 и 11 май 2021 г.

Съвместната презентация на българските партньори можете да откриете на този линк.


 Резултати от Третия междурегионален тематичен семинар по проект CRAFTS CODE

На 10 и 11 май 2021 г. проект CRAFTS CODE проведе своя Трети междурегионален тематичен семинар. Събитието, проведено онлайн, беше с домакин ирландския партньор по проекта - Съвет за дизайн и занаяти на Ирландия. То протече при значителен интерес като привлече повече от 250 участници. Междурегионалният семинар включваше презентации на занаятчийски предприятия, организации и заинтересовани страни от Ирландия, Испания, Унгария, Италия, Финландия и България по темата „Как да обновим занаятчийския сектор чрез въздействие с иновативни подходи и инструменти“.

Партньорите по проекта от Ирландия представиха две добри практики: „Ваучери за иновации“ и „Стратегически дизайн за иновации“. Първата инициатива има за цел да изгражда връзки между публичните „доставчици на знания“ и малкия бизнес. На компаниите се предлагат ваучери на стойност 5000 евро, за да проучат бизнес възможност или проблем с подкрепата на регистриран доставчик на знания, за закупуване на нови съвети и знания за компанията, което да ги изведе на първото „стъпало на иновационната стълбица“. Компаниите могат да кандидатстват по всяко време посредством онлайн система за кандидатстване на адрес: www.innovationvouchers.ie. От стартирането на програмата през 2007 г. са изпълнени почти 7000 проекта, на обща стойност 32 милиона евро. Последната оценка на програмата, проведена през 2019 г., показа високи нива на ефективност - икономическо въздействие от 4,72 евро на 1,00 евро инвестиция или допълнителни продажби от компаниите от 11,83 EUR на 1,00 EUR инвестиция.

Ваучерите, предлагани по втората програма „Стратегически дизайн за иновации“, насърчават МСП да въвеждат в своите бизнес модели иновации, които се базират на дизайна. Ирландия насърчава използването на дизайна като средство за развитие на иновации и превръщането на страната във водеща нация в дизайна. Програмата стимулира иновациите в ирландските МСП и ги насърчава да въвеждат в своите бизнес модели иновации, които се базират на дизайна. Прилага се обширна и усъвършенствана методология. Процесът е приложим за действие чрез набор от инструменти за иновации, разработен от Design + Technology Gateway, който представлява комбинация от дизайнерски инструменти, бизнес инструменти и др. Програмите и изпълнението на процеса са разработени специално за собственици / мениджъри във всички сектори, включително занаятите. Около 100 компании са получили подкрепа по програмата за последните 2 години. Резултатите включват стратегическа пътна карта, процес и инструментариум. Повече информация е достъпна на следната страница: https://www.technologygateway.ie/network/design-gateway/.

Испанският партньор запозна участниците в семинара с „D-Tool“ – инструмент за повишаване на производителността и постигане на по-високи постижения чрез самооценка на степента, до която дадена компания използва дизайна в своята работа. Тестът за самооценка съдържа четири стъпки и неговото попълване отнема не повече от 12 минути. След  приключване на теста фирмата получава доклад с общи заключения, базирани на получените резултати.

От името на Унгария беше представена „Академия за занаяти“. Практиката представлява комплексна подкрепа за занаятчиите, която включва развитие на професионални умения, достъп до финансиране и помощ за интернационализация.

Италиански партньор добави две интересни практики към програмата на уебинара. MakeX  е мрежа за цифрово производство в Тоскана и 3D дигитализация на културното наследство. Мрежата е създадена в услуга на компании, които правят иновации и на всички креативни хора, занаятчии и студенти, които искат да експериментират и споделят. Целта е да се популяризират открити ценни артефакти и знанията за тях, представянето им на различни места, създаването на реплики в реален размер и на миниатюри, които да се ползват за туристически сувенири.

Втората добра практика, която Италия представи, се нарича „Preziosa Young“. Проектът е създаден за да популяризира млади творци сред галерии, критици и компании. Златари, дизайнери и художници на възраст под 35 г. са поканени да представят проект, който илюстрира тяхната работа в момента. Международно жури (критици, историци, куратори, златари, преподаватели) избира малка група кандидати, издава се престижен каталог с техните творби, организира се изложба първо във Флоренция, а след това на различни места в Европа. Участниците в тази пътуваща изложба се състезават и за специалната награда на организаторите - 3-месечен престой във Флоренция като „творец в резиденция“, по време на който победителят се задължава да създаде колекция и да ръководи отворена работилница за млади студенти и занаятчии с цел споделяне на умения и знания. Резултатите са 9 издания, повече от 1500 участници от цял свят за всяко издание, 60 избрани творци, организирани изложби в Германия, Франция, Испания, Италия, Китай.  

Финландия се включи в семинара с две презентации. В първата беше представен BusinessMuovain - дигитален инструмент за оценка, който помага на креативните предприемачи да оценяват своя потенциал, да планират, анализират и развиват бизнес идеи и да оценят потенциала си. Моделът е достъпен онлайн в цифров вид на адрес http://muovadigital.net/creve/login/index.php. Създаден е в рамките на проекта Creve 2.0 (https://www.creve.fi/eng/). Отговаря на предизвикателства при развитието на предприятия от творческите индустрии, включително занаятите, като осъществимост, жизнеспособност и привлекателност на бизнес идеята, рентабилност на бизнес дейността и разработване на функционален бизнес модел. Състои се от три фази, наречени кръгове за развитие, 4 области на откриване (ресурси, решения, клиенти и финанси) и ядрото, което е личността и мотивацията на предприемача.

Втората добра практика се нарича Strömsö. Това е Финландска телевизионна програма за начин на живот. Strömsö популяризира занаятите в ежедневието чрез интересни идеи и полезни съвети, вдъхновява хората да се занимават със занаяти и да създават тенденции. Чрез своите дейности Strömsö оперира в иновационното измерение на ежедневието на хората, като предоставя малки, ежедневни иновации. В Strömsö всичко се случва по най-добрия начин. Strömsö така се сраства с ежедневието на финландците, че ако нещо не работи, те казват: „Не стана като в Strömsö“. Резултатите са 300 000 - 500 000 зрители / епизод. Представени са стотици до хиляди занаятчии, готвачи и др. Излъчва се в Швеция и Норвегия като част от Северното партньорство за обществени услуги Nordvision и др.

Българските партньори - РСО „Централна Стара планина” и Министерство на икономиката представиха казуса на Надежда Христова - майстор занаятчия и учител по керамика, която успява да превърне ограниченията на COVID-19 в нови възможности. Нейната история е история за обмен на знания между поколенията, дигитализация и смели експерименти.

Заинтересованите могат да проследят пълни записи от семинара на следните интернет адреси:

Ден първи на Трети междурегионален семинар на КОД ЗАНАЯТИ (пълен запис): https://www.youtube.com/watch?v=pJEm_cMByo8

Ден втори на Трети междурегионален семинар на КОД ЗАНАЯТИ (пълен запис): https://www.youtube.com/watch?v=4UQr4flIv7A

 


Проект „Катализиране на периферните и нововъзникващи региони на Европа за създаване и развитие на дигитални иновационни екосистеми (CARPE DIGEM)