Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедури

BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“

Стартира:
02-06-2021
В оценка:
07-08-2021
В изпълнение:
12-11-2021
В приключва:
12-04-2024
УО на ОПИК кани ДАМТН да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива Прочети повече

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Стартира:
19-02-2021
В оценка:
15-03-2021
В изпълнение:
10-08-2021
Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Прочети повече

BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“

Стартира:
16-11-2018
В изпълнение:
21-12-2018
В приключва:
21-05-2023
BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“ Прочети повече

BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

Стартира:
28-06-2017
В оценка:
26-09-2017
В изпълнение:
08-05-2018
В приключва:
18-05-2023
BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ Прочети повече

BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“

Стартира:
16-01-2018
В изпълнение:
17-05-2018
П О К А Н А за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент Прочети повече

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Стартира:
21-11-2017
В оценка:
08-05-2018
В изпълнение:
16-11-2018
В приключва:
12-05-2023
BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ Прочети повече

BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“

Стартира:
09-11-2017
В изпълнение:
25-06-2019
В приключва:
25-10-2023
BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ Прочети повече

BG16RFOP002-5.005 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Стартира:
17-08-2017
В оценка:
30-10-2020
В изпълнение:
27-11-2017
В приключва:
17-12-2023
Основната цел на процедурата е да се подкрепи успешното и добро управление на интервенциите по ОПИК и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) и да се надгради капацитетът в Управляващия орган и бенефициентите/кандидатите. Прочети повече

BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“

Стартира:
19-08-2016
В оценка:
30-06-2017
В изпълнение:
20-01-2017
В приключва:
20-11-2023
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 кани Българската агенция за инвестиции (БАИ) да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.006 Прочети повече

Последни новини