Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №22 - 20/07/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №23 до №36 - 22/07/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №37 до №58 - 27/07/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №59 до №68 - 30/07/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №69 до №78 - 03/08/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №79 до №86 - 06/08/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №87 до №101 - 10/08/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №102 до №105 - 12/08/2020