Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Управляващ Орган

Илияна Илиева - Главен директор и Ръководител на УО

Екип:

Велина Попова - държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“

Весела Велева - държавен експерт в сектор "Финансово управление и верификация на разходи", отдел "Финансово управление"

Николай Ненов - главен експерт в сектор "Техническо изпълнение", отдел „Изпълнение на проекти“ 

Фани Минчева - главен експерт в  сектор "Финансово управление и верификация на разходи", отдел "Финансово управление"

Анита Кузманова - главен експерт в сектор „Подбор на проекти“, отдел Отдел „Подбор на проекти и техническа помощ“ 

Боряна Некезова - старши експерт в сектор "Техническо изпълнение", отдел „Изпълнение на проекти“ 

Галина Георгиева - главен сътрудник по УЕПП в сектор "РС София", отдел „Изпълнение на проекти“ 

Георги Ковачки - главен експерт в сектор „Подбор на проекти“, отдел Отдел „Подбор на проекти и техническа помощ“ 

Людмил Богданов - държавен експерт в отдел „Управление на риска контрол и сигурност“

Александър Бойков - главен експерт в отдел „Изпълнение на проекти“