Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Успешни проекти

ПРОЕКТ “РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНИ ТИТАНИЕВИ ИМПЛАНТИ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ.”

ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ МЕТОД ПРОЦЕС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕРГОНОМИЧНА ШИНА ЗА ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА КРАЙНИК“

ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВНО СГЛОБЯЕМО ЛЕГЛО“

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНО РЕЛЕ, РАБОТЕЩО ПО СТАНДАРТ IEEE 802.11”

ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА „ПОЛИГРУП“ ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ“

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ  НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА  „КАМТ“ АД