Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.

09-01-2023
Управляващият орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.