Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА РЕШЕНИE ЗА ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА СПИСЪЦИТЕ С ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО 14-ТА И 18-ТА ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073

17-06-2021
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектни предложения, които не се допускат до етап ТФО по процедура №BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

08-06-2021
Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в допълнителния списък, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСУН 2020.