Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедури

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Стартира:
12-04-2022
В оценка:
24-05-2022
Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 10:00 часа на 03.05.2022 г. Прочети повече

Последни новини