Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Подбор на проекти и техническа помощ“

Началник на отдел - Владимир Вълчев

02 9 329 210

v.valchev@mi.government.bg

СЕКТОРИ

Подбор на проекти

Техническа помощ