Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Наредени са плащанията по подписаните договори за предоставяне на БФП от седемнадесета и осемнадесета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

18-09-2020
Приключи частично и оценката по 16 и 19 оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-15001 до № BG16RFOP002-2.073-16000 и от № BG16RFOP002-2.073-18001 до № BG16RFOP002-2.073-19000

ПРОВЕДЕ СЕ ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП

18-09-2020
На 17 септември 2020 г., в зала „Роял“ на „София Хотел Балкан“, гр. София, се проведе Десетото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП

Нови 820 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по петнадесета оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

16-09-2020
УО на ОПИК публикува резултатите от извършената оценка по петнадесета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-14001 до № BG16RFOP002-2.073-15000

УО на ОПИК обявява процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“

15-09-2020
УО на ОПИК кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.080

УО на ОПИК обявява процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТИТС"

14-09-2020
УО на ОПИК кани МТИТС да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.079.

Наредени са плащанията по подписаните договори за предоставяне на БФП от четиринадесета оценителна сесия по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

11-09-2020
Приключи и оценката по седемнадесета и и частично по осемнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000

БЛИЗО 85 МЛН. ЛВ. СА ИЗПЛАТЕНИ ПО ОПИК НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19

04-09-2020
Приключи оценката по четиринадесета оценителна сесия, включваща 991 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-13001 до № BG16RFOP002-2.073-14000

772 са одобрените за финансиране проектни предложения по тринадесета оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

03-09-2020
Приключи оценката по тринадесета оценителна сесия, включваща 985 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-12001 до № BG16RFOP002-2.073-13000

1209 БРОЯ СА НОВИТЕ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ОТ ДЕВЕТА И ДЕСЕТА ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

25-08-2020
Приключи и оценката по единадесета оценителна сесия, включваща 998 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-10001 до № BG16RFOP002-2.073-11000