Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедури в процес на обществено обсъждане

 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“