Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

С оглед оптимизиране на процеса по верификация на разходите, УО на ОПИК публикува

13-10-2021
Указания към бенефициентите за избягване на често допускани грешки при отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ, сключени по процедура BG16RFOP002-2.089

Виж всички

Актуални процедури

672322191.10

Евро договорени средства

222560000.00

Евро изплатени средства

1460

Подкрепени предприятия

431

Успешно приключени проекти