Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

ДЕЙНОСТИТЕ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ОПИК ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

25-01-2022
Проектът на Устройствен правилник на МИР е публикуван на Портала за обществени консултации с краен срок за обсъждане до 1 февруари 2022 г.

НАПРЕДЪКЪТ ПО ОПИК 2014-2020 БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА ГОДИШНА СРЕЩА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

20-01-2022
Пред представителите на Европейската комисия ръководството на ГД ЕФК предостави подробна информация относно напредъка в цялостното изпълнение на програмата

ВЪЗОБНОВЯВАТ СЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СКЛЮЧВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ПО ОПИК

06-01-2022
Плащанията ще бъдат възобновени от 10 януари 2022 г., понеделник

Виж всички

Актуални процедури

1639200000.00

Евро договорени средства

1153990000.00

Евро изплатени средства

33421

Подкрепени предприятия

31845

Успешно приключени проекти