Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

ФОНДЪТ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ ПРЕДОСТАВЯ ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА 47.1 МЛН. ЛВ. ПО ОПИК

29-05-2019
На 29.05.2019 г., Фонд на фондовете подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за рисков капитал, който ще предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 милиона лева от ОПИК, съфинансирани от ЕСИФ.

Осмо официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

14-06-2019
Осмо официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП