Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Съобщение за проведена работна среща

20-03-2020
Днес, 20.03.2020 г., във връзка с необходимостта за вземане на спешни мерки за преодоляване на възникващата икономическа криза като резултат на пандемията с COVID–19 и по инициатива на заместник министър-председателя г-н Т. Дончев се проведе работна среща

Указания на УО на ОПИК във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната

16-03-2020
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, УО на ОПИК дава следните указания до приключване на извънредната ситуация

УО на ОПИК 2014-2020 преустановява провеждането на публични събития, свързани с изпълнението на ОПИК и ОПИМСП

10-03-2020
Управляващият орган ще предостави допълнителна информация относно възобновяването на мероприятия, свързани с изпълнението на оперативните програми на интернет страницата на УО на ОПИК, при настъпили промени и решения в национален мащаб.

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

06-03-2020
УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

05-03-2020
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“