Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Указания на УО на ОПИК относно възможност за временно спиране на изпълнението на договорите във връзка с обявеното извънредно положение

01-04-2020
Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) на ОПИК Ви информира

Съобщение за проведена работна среща

20-03-2020
Днес, 20.03.2020 г., във връзка с необходимостта за вземане на спешни мерки за преодоляване на възникващата икономическа криза като резултат на пандемията с COVID–19 и по инициатива на заместник министър-председателя г-н Т. Дончев се проведе работна среща

Указания на УО на ОПИК във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната

16-03-2020
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, УО на ОПИК дава следните указания до приключване на извънредната ситуация

УО на ОПИК 2014-2020 преустановява провеждането на публични събития, свързани с изпълнението на ОПИК и ОПИМСП

10-03-2020
Управляващият орган ще предостави допълнителна информация относно възобновяването на мероприятия, свързани с изпълнението на оперативните програми на интернет страницата на УО на ОПИК, при настъпили промени и решения в национален мащаб.

Виж всички

Актуални процедури

BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

УО на ОПИК 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

УО на ОПИК кани ИАНМСП да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП

BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

672322191.10

Евро договорени средства

222560000.00

Евро изплатени средства

1460

Подкрепени предприятия

431

Успешно приключени проекти